Image11

CAREERS : EN

EXPLORE A CAREER AT APINA


“สิ่งที่เติมเต็มอาชีพของคุณนั้น หาใช่มาจากความสําเร็จในหน้าที่การงาน หากแต่มาจากการพิชิตอุปสรรคและก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเอง เรามีความตั้งใจสร้างทีมของผู้ที่มีความใฝ่รู้และเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีเป้าหมายสู่การทํางานที่มีความหมายและเป็นกัลยาณมิตรให้กันและกัน”

Meaningful Work

งานของเราคือการส่งมอบคุณค่า… เพราะเครื่องเรือนไม้นั้นเป็นมากกว่าแค่ของใช้ในชีวิตประจําวัน สิ่งนี้คือหัวใจสำคัญและถือเป็นหน้าที่ของพวกเราชาวเอพินา ในการสื่อสารและส่งมอบคุณค่าเหล่านี้ให้แก่ลูกค้าให้ดีที่สุด

Our Value

ในฐานะผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ เราตระหนักเสมอว่าเราคือผู้ผลิตและออกแบบหนึ่งในสิ่งของที่ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของลูกค้า เราจึงตั้งมั่นในความรับผิดชอบต่อบทบาทนี้อย่างสุดความสามารถ และนี่คือสิ่งที่เรายืดถือมาเป็นเวลากว่า 30 ปี

Good People

คุณค่าที่เรามีร่วมกันคือบ่อเกิดแห่งแรงบันดาลใจและความไว้เนื้อเชื่อใจที่เราต่าวมีให้กัน เราเป็นองค์กรแนวราบที่ทุกๆคนต่างร่วมมือกันเพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า ช่วยเหลือและดูแลซึ่งกันและกันดั่งกัลยาณมิตร

รับสมัคร

เจ้าหน้าที่ธุรการศูนย์กระจายสินค้า

1 อัตรา

 

WORK DESCRIPTION

เอพินา ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำของประเทศไทย ภายใต้องค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์มากว่า 30 ปี เอพินานำเสนอเฟอร์นิเจอร์ในสไตล์ร่วมสมัยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ สินค้าทุกรุ่นทุกออกแบบและผลิตจากโรงงาน เอพินา ครบถ้วนทุกกระบวนการ จัดจำหน่ายในโชว์รูม Apina House สาขาต่างๆทั่วกรุงเทพ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มีความประสงค์จะพัฒนาระบบการทำงานในส่วนศูนย์กระจายสินค้า จึงต้องการเจ้าหน้าประจำตำแหน่งหน้าที่ดังกล่าว

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • เพศหญิงอายุ 20-30 ปี
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี / ปวส. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์การทำงานทางด้านงานธุรการมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเช่นการคีย์ข้อมูล,การจัดทำเอกสาร,การรับ-ส่งอีเมล์และอื่นๆ
 • มีคุณลักษณะของเพื่อนร่วมงานที่ดีสุภาพมีความกระตือรือร้นรอบคอบและเอาใจใส่งาน
 • หากผู้สมัครมีที่พักใกล้พุทธมณฑลสาย5 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก

1. รับผิดชอบการเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการส่งสินค้า
2. ประสานงานการจัดคิวรถจัดส่งสินค้า ติดตามสินค้าที่ต้องจัดส่ง
3. ติดตามการจัดส่งสินค้า เก็บข้อมูล จัดทำรายงาน นำเสนอผู้บริหาร

 


 

SALE EXECUTIVE

พนักงานขายประจำโชว์รูม

สาขา รัชดา 1 อัตรา

 

WORK DESCRIPTION

เอพินา ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำของประเทศไทย ภายใต้องค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์มากว่า 25 ปี เอพินานำเสนอเฟอร์นิเจอร์ในสไตล์ร่วมสมัยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ สินค้าทุกรุ่นทุกชิ้นส่วนถูกออกแบบและ ผลิตจากโรงงานเอพินา ครบถ้วนทุกกระบวนการ จัดจำหน่ายในโชว์รูมเอพินาบนห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และ อาคารอิสระ Apina House สาขาต่างๆทั่วกรุงเทพ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ต้องการพนักงานขายประจำโชว์รูมเพิ่ม เพื่อ รองรับกับโชว์รูมสาขาต่างๆ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • เพศหญิงอายุ 20-30 ปี
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี / ปวช. – ปวส.
 • หากมีประสบการณ์การทำงานทางด้านการขายมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเช่นการคีย์ข้อมูล,การจัดทำเอกสาร,การรับ-ส่งอีเมล์และอื่นๆ
 • มีคุณลักษณะของนักขายที่ดีมีบุคลิกภาพดีสุภาพมีความกระตือรือร้นรอบคอบและเอาใจใส่งาน
 • หากผู้สมัครมีที่พักใกล้กับโชว์รูมเช่นโซนปิ่นเกล้า,โซนรัชดาและโซนบางนาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก

 • มีความรู้ความเข้าใจในตัวสินค้าของบริษัทฯ ทั้งเฟอร์นิเจอร์, Home textile และงานบริการหลังการขายต่างๆ
 • สามารถแนะนำสินค้าให้แก่ลูกค้าได้อย่างดี ด้วยองค์ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องจากบริษัท
 • รับผิดชอบการทำเอกสารการขาย, การเบิกสินค้า, การโอนย้ายสินค้า, การร่วมตรวจสต๊อกสินค้า
 • รับผิดชอบการติดตามประสานงานกับลูกค้า ตั้งแต่ลูกค้าเริ่มซื้อสินค้าไปจนถึงวันส่งสินค้า
 • รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อย, ความครบถ้วนความพร้อม, ความสะอาดของโชว์รูมและสินค้าในเบื้องต้น
 • มีกิริยาที่สุภาพ เป็นมิตร ซื่อสัตย์ ให้เกียรติอาชีพของตนเอง และปฎิบัติตัวกับลูกค้าด้วยความอ่อนน้อมจริงใจ
 • มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการขาย มีทัศนคติที่ดีต่อสินค้าที่ตนขาย ต่อเพื่อร่วมงาน และต่อบริษัท

 

แบบฟอร์มสมัครงาน

ข้อมูลส่วนตัว

สถานะปัจจุบัน

 • - ระดับการศึกษาสูงสุด (โปรดระบุจากตัวเลือก) -
 • ปวช.
 • ปวส.
 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาโท
 • อื่นๆ
 • - ประสบการณ์ทำงาน (โปรดระบุจากตัวเลือก) -
 • ไม่มี
 • 1 ปี
 • 2 ปี
 • 3 ปี
 • มากกกว่า 3 ปี
ส่งประวัติการทำงานและเรซูเม่ ( pdf,jpg,doc ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2M )