Image11

CAREERS

EXPLORE A CAREER AT APINA


“สิ่งที่เติมเต็มอาชีพของคุณนั้น หาใช่มาจากความสําเร็จในหน้าที่การงาน หากแต่มาจากการพิชิตอุปสรรคและก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเอง เรามีความตั้งใจสร้างทีมของผู้ที่มีความใฝ่รู้และเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีเป้าหมายสู่การทํางานที่มีความหมายและเป็นกัลยาณมิตรให้กันและกัน”

Meaningful Work

งานของเราคือการส่งมอบคุณค่า… เพราะเครื่องเรือนไม้นั้นเป็นมากกว่าแค่ของใช้ในชีวิตประจําวัน สิ่งนี้คือหัวใจสำคัญและถือเป็นหน้าที่ของพวกเราชาวเอพินา ในการสื่อสารและส่งมอบคุณค่าเหล่านี้ให้แก่ลูกค้าให้ดีที่สุด

Our Value

ในฐานะผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ เราตระหนักเสมอว่าเราคือผู้ผลิตและออกแบบหนึ่งในสิ่งของที่ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของลูกค้า เราจึงตั้งมั่นในความรับผิดชอบต่อบทบาทนี้อย่างสุดความสามารถ และนี่คือสิ่งที่เรายืดถือมาเป็นเวลากว่า 30 ปี

Good People

คุณค่าที่เรามีร่วมกันคือบ่อเกิดแห่งแรงบันดาลใจและความไว้เนื้อเชื่อใจที่เราต่าวมีให้กัน เราเป็นองค์กรแนวราบที่ทุกๆคนต่างร่วมมือกันเพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า ช่วยเหลือและดูแลซึ่งกันและกันดั่งกัลยาณมิตร

รับสมัครเจ้าหน้าที่ 1 อัตรา

 

ONLINE MARKETING EXECUTIVE


เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์

เอพินา ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำของประเทศไทย ภายใต้องค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์มากว่า 30 ปี เอพินานำเสนอเฟอร์นิเจอร์ในสไตล์ร่วมสมัยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ สินค้าทุกรุ่นทุกชิ้นส่วนถูกออกแบบและผลิต จากโรงงานเอพินา ครบถ้วนทุกกระบวนการ จัดจำหน่ายในโชว์รูมเอพินาบนห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และอาคารอิสระ Apina House สาขาต่างๆทั่วกรุงเทพ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มีความประสงค์จะขยายช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่เพื่อ เปิดโอกาสทางการขายในพื้นที่ออนไลน์ จึงต้องการเจ้าหน้าประจำตำแหน่งหน้าที่ดังกล่าว

 

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
 • เพศหญิงอายุ 20-30 ปี
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี / ปวช. – ปวส. ด้านการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์การทำงานทางด้านการขายออนไลน์มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเช่นการคีย์ข้อมูล, การจัดทำเอกสาร, การรับ-ส่งอีเมล์และอื่นๆ
 • มีทักษะและความเข้าใจในการใช้งาน Social Media ในปัจจุบันและการขายสินค้าออนไลน์บน Platform ต่างๆ
 • ใช้งานโปรแกรมเกี่ยวกับ CMS , E-Commerce ,โปรแกรมพื้นฐานออฟฟิศ และ Photoshop ได้ดีและมีความชำนาญ
 • มีคุณลักษณะของนักขายที่ดี มีบุคลิกภาพดีสุภาพ มีความกระตือรือร้นรอบคอบ และเอาใจใส่งาน

**หากผู้สมัครมีที่พักใกล้กับสำนักงานปิ่นเกล้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ**

 

แบบฟอร์มสมัครงาน

ข้อมูลส่วนตัว

สถานะปัจจุบัน

 • - ระดับการศึกษาสูงสุด (โปรดระบุจากตัวเลือก) -
 • ปวช.
 • ปวส.
 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาโท
 • อื่นๆ
 • - ประสบการณ์ทำงาน (โปรดระบุจากตัวเลือก) -
 • ไม่มี
 • 1 ปี
 • 2 ปี
 • 3 ปี
 • มากกกว่า 3 ปี
ส่งประวัติการทำงานและเรซูเม่ ( pdf,jpg,doc ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2M )
×
SALE 25%